Arama

Arama Kriteri

Arama:

Arama kriterlerine göre konu sonuçları

Göster:
Hemoroidler
Hemoroidal dokular distal rektum ve anal kanalın normal anatomik yapısının bir parçasıdır. 2 tipi vardır. İnternal hemoroidler : Başlangıç noktaları dentat çizginin üzerinde olan, üzerleri rektal veya değişici mukoza ile örtülmüş, damar ve bağ dokusundan oluşmuş yastıkçıklardır. Eksternal hemoroidler : Zengin bir innervasyona sahip anorektumu çevreleyen damarsal yapılardır.  Dentat çizğinin distalindeki venlerden gelişir. Hastalık olarak “ hemoroid” internal kompleks, eksternal kompleks veya her ikisini de içerebilir. Genellikle konstipasyon, genetik, diyet, bazı ilaçlar ve karın içi basıncını artıran olaylar suçlanmış fakat..
Sık rastlanan Anorektal bölge hastalıkları
ANAL İNKONTİNANS HEMOROİDLER ANAL FİSSÜR VE ÜLSER ANOREKTAL ABSELER ANOREKTAL FİSTÜL PİLONOİDAL HASTALIK PRÜRİTİS ANİ REKTAL PROLAPSUS İNFLAMATUVAR PROKTİT RADYASYON PROKTİTİ FEKAL İMPACTİON ANAL KANAL TÜMÖRLERİ ANOREKTUM: Kalın bağırsağın son 15-20cmlik rektum ve anal kanaldan oluşan bölümüdür. Kadavrada anorektum yaklaşık 20cmdir. Canlıda anüsten itibaren rektosigmoid bileşke yaklaşık 15cm’dedir. Anal kanal distal 3-4cmlik kısımdır. Linea dentata’nın; Üst kısmı ağrıya karşı duyarsızdır. Alt kısmı ise son derecede ağrılıdır. Anal kanal :İnternal ve eksternal sifinkter ile sarılıdır. İnte..