Arama

Arama Kriteri

Arama:

Arama kriterlerine göre konu sonuçları

Göster:
Hemoroidler
Hemoroidal dokular distal rektum ve anal kanalın normal anatomik yapısının bir parçasıdır. 2 tipi vardır. İnternal hemoroidler : Başlangıç noktaları dentat çizginin üzerinde olan, üzerleri rektal veya değişici mukoza ile örtülmüş, damar ve bağ dokusundan oluşmuş yastıkçıklardır. Eksternal hemoroidler : Zengin bir innervasyona sahip anorektumu çevreleyen damarsal yapılardır.  Dentat çizğinin distalindeki venlerden gelişir. Hastalık olarak “ hemoroid” internal kompleks, eksternal kompleks veya her ikisini de içerebilir. Genellikle konstipasyon, genetik, diyet, bazı ilaçlar ve karın içi basıncını artıran olaylar suçlanmış fakat..