Arama

Arama Kriteri

Arama:

Arama kriterlerine göre konu sonuçları

Göster:
Sık rastlanan Anorektal bölge hastalıkları
ANAL İNKONTİNANS HEMOROİDLER ANAL FİSSÜR VE ÜLSER ANOREKTAL ABSELER ANOREKTAL FİSTÜL PİLONOİDAL HASTALIK PRÜRİTİS ANİ REKTAL PROLAPSUS İNFLAMATUVAR PROKTİT RADYASYON PROKTİTİ FEKAL İMPACTİON ANAL KANAL TÜMÖRLERİ ANOREKTUM: Kalın bağırsağın son 15-20cmlik rektum ve anal kanaldan oluşan bölümüdür. Kadavrada anorektum yaklaşık 20cmdir. Canlıda anüsten itibaren rektosigmoid bileşke yaklaşık 15cm’dedir. Anal kanal distal 3-4cmlik kısımdır. Linea dentata’nın; Üst kısmı ağrıya karşı duyarsızdır. Alt kısmı ise son derecede ağrılıdır. Anal kanal :İnternal ve eksternal sifinkter ile sarılıdır. İnte..