Karaciğer Hastalıkları

Göster:
Karaciğer Yağlanması
2014’de Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığının (NAYKH) Tedavisi Nasıl Olmalıdır? Prof. Dr. Ahmet UYGUN GATA Gastroenteroloji B.D. / ANKARA   NAYKH Tedavisi Nasıl Olmalıdır?. Sorusunu cevaplamadan önce, sanırım 4 soruya cevap vererek konuyu daha iyi inceleyebiliriz. 1- NAYKH’ın tedavisi var mıdır?  Gerçekten bu bir bilmecedir. Çünkü, aslında NAYKH’nın tedavisi yoktur. NAYKH’da tedavi, hem karaciğer hastalığının hem de ilişkili komorbid durumların (obezite, hiperlipidemi, insülin rezistansı ve tip 2 DM v.b) tedavisi şeklinde olmalıdır. Yani NAYKH’nın net bir tedavisi yoktur. 2- Kimler tedavi edilmelidir?. NAYKH olan bütün ha..