Sindirim Sistemi Hastalıkları

Göster:
 FEKAL MİKROBİYOTA TRANSPLANTASYONU (FMT)
FEKAL MİKROBİYOTA TRANSPLANTASYONU (FMT) Prof.Dr. Ahmet UYGUN SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi. Gastroenteroloji Bilim Dalı / ANKARA İletişim : 0532  767 40 91 / ahmetuygun62@hotmail.com Giriş, Tanım  ve Tarihçe : İnsan vücudunda birçok organ ve dokuda kolonize olmuş toplam 1014 mikroorganizma olduğu tahmin edilmektedir. Yani insan vücudundaki mikroorganizmanın sayısı, toplam insan hücre sayısından 10 kat fazladır. Bağırak mikrobiyotası, immüm sistemin gelişmesinde ve çeşitli metabolik olayların düzenlenmeside dahil, insan sağlığının idamesinde anahtar rolü vardır. Gastrointestinal sistem yaklaşık 200 m2 yüzey alanı ve mikroorganizm..
Helico Bakter Pilori Tedavisi
Türkiye’de 2014’de Helikobakter Pylori (HP) Tedavisi Nasıl Olmalıdır? Prof. Dr. Ahmet UYGUN Helikobakter pilori (HP) dünyadaki en yaygın infeksiyon etkenidir. HP enfeksiyonun tedavisindeki amaç, mikroorganizmayı tamamen elimine etmektedir. HP enfeksiyonu için ideal tedavi, sürekli olarak; ≥% 95 gibi yüksek şifa oranı olan ve hastalar tarafından iyi tolere edilen bir tedavidir. Ancak henüz böyle bir tedavi yoktur. HP eradikasyonunda kullanılan tedavi ile en az % 80 –85 olguda eradikasyon sağlanmalıdır. Bu kabül edilebilir bir orandır. Arzu edilen eradikasyon oranı ise %90 ve üstü olmalıdır (1,2). Bu nedenle birinci basamakta etkinliği kanı..