Hemoroidler

 • Hemoroidler
 • Hemoroidal dokular distal rektum ve anal kanalın normal anatomik yapısının bir parçasıdır. 2 tipi vardır.
 • İnternal hemoroidler : Başlangıç noktaları dentat çizginin üzerinde olan, üzerleri rektal veya değişici mukoza ile örtülmüş, damar ve bağ dokusundan oluşmuş yastıkçıklardır.
 • Eksternal hemoroidler : Zengin bir innervasyona sahip anorektumu çevreleyen damarsal yapılardır.  Dentat çizğinin distalindeki venlerden gelişir.
 • Hastalık olarak “ hemoroid” internal kompleks, eksternal kompleks veya her ikisini de içerebilir.
 • Genellikle konstipasyon, genetik, diyet, bazı ilaçlar ve karın içi basıncını artıran olaylar suçlanmış fakat açık bir neden yoktur.
 • Bazen bir yada birkaç faktör bazende hiçbiri olmayabilir.
 • İnternal hemoroidler geleneksel olarak şu şekilde sınıflandırılırlar (Füzün sınıflaması):
 • 1.ci derece         : Sadece kanama, daima anal kanal içinde
 • 2.ci derece         : Kanama ve prolapsus, dışkılamada prolabe olur ve kendiliğinden geriler;
 • 3.cü derece       : Elle redüksiyon gerektiren, kanama ve prolapsus; Nodüler yada çepeçevre
 • 4.cü derece       : Kanama ve inkarserasyon-redüksiyon yapılamayan olgular. Nodüler yada çepeçevre
KLİNİK BELİRTİ VE BULGULAR
 • Eksternal Hemoroidler :
 • Linea dendatanın distalinde yer alan deri altındaki eksternal hemoroidal venlerden gelişirler.
  • Bu damarlarda tromboza bağlı olarak akut gelişebilir.
  • Bu durumda akut başlayan şiddetli perineal ağrı görülür.
  • Ağrı genellikle ilk 48 saat içinde zirve düzeyine ulaşır.
  • Tekrarlayan tromboz atakları üzerindeki deride genişlemeye neden olur, bu da fizik bakıda “skin tag” olarak görülmektedir.
  • Akut tromboze eksternal hemoroidler pembe, ödemli ve gergin olurlar.
  • Tromboza bağlı sıklıkla iskemi, nekroz ve üzerindeki deride kanamayla sonuçlanır.
 • Hemoroid Oluşmasında Etkili Olan Faktörler
 • Kronik kabızlık ve ishal
 • Kötü beslenme alışkanlığı
 • Tuvalet ihtiyacını ertelemek
 • Tuvalette uzun süre oturmak
 • Yaşlılık
 • Hamilelik
 • Sedanter yaşam
 • Kalıtım ( tam kanıtlanmış değil)
 • Hemoroidin Belirtileri :
 • Kanama
 • Kaşıntı
 • Islaklık
 • Akıntı
 • İltihap
 • Ağrı
 • Şişme
 • Ağrılı büyük abdest
 • Meme

TANI
 • Hemoroidler;
  • Anoskop ile kolayca tanınabilirler.
  • Kronik kanama ender olarak anemi ile sonuçlanır.
 • Hastanın yaşı ne olursa olsun, hemoroidli bir hastada anemi;
  • Endoskopi
  • Kolonoskopi
  • Baryumlu kolon grafisi ile dışlanmadan önce hemoroide bağlanmamalıdır.
TEDAVİ-1
 • İnternal Hemoroidlerde :
 • Tüm derecelerinde öncelikle tibbi tedavi uygulanmalıdır ;
 • Genel tedbirler :
  • Bol posalı diyet ile kabızlık önlenmeli
  • Sıvı alımının artırılması
  • Ekzersiz
  • Tuvalette geçirilen süre azaltılmalıdır.
  • Tuvalet seçilmemelidir
  • Günde 3 kez 15 dk sıcak su oturma oturma banyosu
  • Alkol, sirke, acı biber ve baharat yasaklanmalıdır.
 • Medikal Tedavi :
 • İntenal hemoroidlarde NSAİİ’dan kaçınılmalıdır. Kanamayı artırır.
 • Ağrı için lokal anestezik pomad ve supp tercih edilir.
 • Lokal ödem giderici steroidli pomadlar (2 hf) ;
  • Kortos krem, supp
  • Procto-Glyvenol krem, supp
  • Proctolog krem, supp
  • Ultraproct krem, supp
 • Oral vazoaktif ilaçlar;
  • Kalsiyum-Dibesilat gibi (Doxium kap 500 mg)
  • Flavonoidler (Daflon tab 500mg)
  • Okserutin (Venoruton  tab 500mg)
 • 1.ci ve 2.ci derece Hemoroidler :
  • Genellikle medikal tedaviye yanıt verirler.
  • Yanıt vermeyen olgularda:
   • Lastik band ligasyonu,
   • Skleroterapi,
   • İnfrared koagülasyon,
   • Eksizyonel hemoroidektomi
TEDAVİ-2
 • Lastik band ligasyonu:
  • 1.ci, 2.ci,3.cü ve seçilmiş 4.cü derece hemoroidler için etkili ve güvenli bir tedavi yöntemidir.
  • Dentat çizginin 1-2 cm. üzerindeki hemoroidal dokuya elastik bant uygulanır.
  • Yedi-on gün sonra hemoroid pakesi söner, geride kalan skar dokusu daha sonra prolapsus olmasını ve kanamayı önler.
  • Eğer elastik bant transizyonel zon üzerine veya daha aşağıya uygulanırsa, bu bölgede mukoza ve derinin yoğun sinirsel innervasyonu olduğu için hasta ani, şiddetli bir ağrı hisseder.
  • Bant en kısa zamanda çıkarılmalıdır.
  • İmmun yetmezlikli hastalarda veya rektal prolapsusu olanlarda bant uygulamasından sonra ağır sepsis gelişebilir.
  • Aşırı ağrı, ateş ve üriner retansiyon bu komplikasyonun habercisidir.
  • Tedavide intravenöz antibiyotik uygulanır, bant uzaklaştırılır, nekrotik dokular debride edilir ve yakın klinik izlem yapılır.
  • Bant uygulandıktan sonraki o gün içinde hemoroid söndükten sonra ciddi kanama riski doğabileceği için non-steroid anti-inflamatuvar ajanlar ve aspirin kullanılmamalıdır.
 • Skleroterapi :
  • Medikal tedaviye karşın kanama yakınması süren hastalarda 1.ci ve 2.ci derece hemoroidlere sık uygulanmaktadır.
  • Enjeksiyon derinliği çok önemlidir.
  • Mukozal infeksiyon ve tam kat zedelenme olguları bildirilmiştir.
 • Eksizyonel Hemoroidektomi:
  • Büyük 3.ü ve 4.cü derece hemoroidler,
  • İnternal komponentine bant ligasyonu yapılması uygun olmayan karışık internal ve eksternal hemoroid olgular,
  • Acil girişim yapılması gerekn inkarsere internal hemoroid olgularında yapılmaktadır.

TEDAVİ-3
 • Eksternal Hemoroidler :
 • Tromboze olmamış eksternal hemoroidlerde;
  • Derinin gerilmesine bağlı olarak şiddetli kaşıntı olur.
  • Bu durumda lokal hidrokortizonlu pomadlar kullanılır.
  • Cevap alınamıyorsa cerrahi olarak eksizyon yapılır.
 • Hemoroid tromboze ise :
  • Ilık oturma banyoları,
  • Analjezikler,
  • Gaita yumuşatıcılar,
  • Lokal hidrokortizon merhemleri etkilidir.
 • 2-3 günde cevap alınamıyorsa, hemoroid pakesinin üstünde ülser varsa yada rüptüre olmuşsa cerrahi olarak çıkarılır.
 
 

Etiketler: hemoroidler, hemoroid, anal bolge makat hastaliklari