Sık rastlanan Anorektal bölge hastalıkları

 • Sık rastlanan Anorektal bölge hastalıkları
 • ANAL İNKONTİNANS
 • HEMOROİDLER
 • ANAL FİSSÜR VE ÜLSER
 • ANOREKTAL ABSELER
 • ANOREKTAL FİSTÜL
 • PİLONOİDAL HASTALIK
 • PRÜRİTİS ANİ
 • REKTAL PROLAPSUS
 • İNFLAMATUVAR PROKTİT RADYASYON PROKTİTİ
 • FEKAL İMPACTİON
 • ANAL KANAL TÜMÖRLERİ
ANOREKTUM: Kalın bağırsağın son 15-20cmlik rektum ve anal kanaldan oluşan bölümüdür.
Kadavrada anorektum yaklaşık 20cmdir.
Canlıda anüsten itibaren rektosigmoid bileşke yaklaşık 15cm’dedir.
Anal kanal distal 3-4cmlik kısımdır.
Linea dentata’nın;
Üst kısmı ağrıya karşı duyarsızdır.
Alt kısmı ise son derecede ağrılıdır.
Anal kanal :İnternal ve eksternal sifinkter ile sarılıdır.
İnternal sfinkter: İstirahat halinde kontrakte olan, istemsiz kontrol edilen bir kastır.
Eksternal sfinkter :  Yapısı ve fonksiyonu tartışmalıdır. Muhtemelen kesintisiz çepeçevre uzanan, musküler tünel şeklindeki bir kas kitlesinin parçasıdır.
Anorektal halka ve iç sfinkter bazal şartlarda anal kanalı kapalı tutar.
Rektum :
1/3 üst bölümü tamamen periton ile örtülüdür.
1/3 orta bölümün sadece ön yüzü peritonla örtülü, arka ve yanlar peritonsuz yani retroperitonealdir.
1/3 distal kısmı ise tamamen retroperitonealdir.
Rektum orta bölümde 3 adet kavis yapar (houston valvleri) bunlar lümende mukoza çıkıntıları olarak görülür.
Bu pilikalar, tüm barsak katlarını taşıdıkları için biyopsiler buradan alınmalıdır.
 

Anorektum Bölge Muayenesi
4 Pozisyonda Yapılır.
Sol yan pozisyonu (Sims pozisyonu) : Kadınlar ve yaşlılarda tercih edilir.
Diz- Dirsek pozisyonu (Genu-pectoralis): Erkeklerde tercih edilir. Prostat muayenesine olanak verir.
Litotomi pozisyonu 
Proktoloji pozisyonu
Anorektum muayenesi;
Rektosigmoidoskopi,
Fleksibl sigmoidaskopi ile yapılır.
Protez kalp kapağı bulunanlar
Konjenital kardiyak malformasyonlular
Mitral kapak yetmezliği ve prolapsusu
Enfektif endokardit öyküsü olanlarda,
Endokardit proflasisi uygulandıktan sonra bu işlem yapılmalıdır
Koroner by-pass geçirenlerde proflasiye gerek yoktur


 

Etiketler: sik rastlanan anorektal bolge hastaliklari, anorektum, anal bolge makat hastaliklari