ANAL FİSSÜR VE ÜLSER

  • ANAL FİSSÜR VE ÜLSER


ANAL FİSSÜR VE ÜLSER
Fissürler en sık anal kanalın geniş, sert defekasyonu ile gerilmeye bağlı oluşur.
Ender olarak dijital muayene, cinsel travma veya yabancı cisim ile oluşmaktadır.
Anodermdeki yırtık alttaki internal sfnikter kasında spazma neden olur.
İnternal sfinkterde barsak hareketleri ile ilişkili olarak gevşeme olmaz, bu da yırtıkta artmaya, fissürün derinleşmesine ve spazmda artmaya neden olur.
Uzamış kas spazmı anodermde iskemiye ve buna bağlı olarak iyileşmenin gecikmesine neden olur.
Fissürlerde, barsak hareketleri sırasında ciddi anal ağrının oluşmasına neden olur.
Sonuçta hastalar ağrı oluşacağı korkusu ile defekasyonu geciktirirler, bu da daha fazla ağrı oluşmasına neden olur.
Böylece daha kalın, daha sert gaita geçişi ve daha az sfinkter gevşemesine bağlı olarak anoderm travması artar.

Fizik Muayene ve Laboratuvar

Çizgisel yırtık; kalça yanlara doğru açıldığında, orta hatta anoderm üzerinde görülebilir.
Kronik fissürlü hastada “sentinel pili” fissürün alt sınırında görülebilir.
Hafif, kısıtlı yapılan rektal tuşede internal sfinkter spazmı doğrulanır.
Anoskopi ve sigmoidoskopi : Altta yatan İBH’lığı veya anorektal kanser varlığını araştırmak için yapılmalıdır.
Akut hastalık döneminde anoskopi ve proktosigmoidoskopi ya iyileşme olduktan sonraya ertelenmeli veya anestezi altında yapılmalıdır.
Anoskopide fissür, fissürün hemen üzerinde hipertrofik anal papilla ve anal çıkımda sentinel pili fissür triadı görülür.
Lateral fissürler ve iyileşmeyen orta hat fissürlerinde Crohn hastalığı veya maligniteyi ekarte etmek için biyopsi alınmalıdır.

TEDAVİ

TIBBİ TEDAVİ :
Gaitanın yumuşatılması ve oturma banyoları anal fissür olgularının % 90’ında tedavi eder.
Analjezik ve hidrokortizonlu pomadlar
Oturma banyoları, ağrılı barsak hareketleri sonrasında kas spazmlarını önler.
Botulinum toksininin 20-25Ü(Botox) internal anal sfinkter içine enjeksiyonu fissür tedavisinde kullanılır
Botulinum enjeksiyonu kronik fissürlü hastaların % 60-90’ında iyileşme sağlar.
% 0.2 Nitrogliserinin (yada isosorbit dinitrat 5-10mg)fissürlü hastalarda etkilidir.
Yakın zamanda yapılmış kontrollü bir çalışmada nitrogliserinin botulinum toksinine göre daha az etkili olduğu gösterilmiştir.
Temel yan etkisi çok düşük dozlarda bile (%0.2 veya 0.3) baş ağrısı yapmasıdır
Genel anestezi altında; parmakla, ayarlanabilir balon ve bujiler ile dilatasyon yapılabilir.
Altı haftalık medikal tedaviye rağmen iyileşmeyen anal fissürler veya hastanın hekime geç müracaat etmesi nedeniyle ilk 6 haftalık dönemi geçirmiş fissürler kronik anal fissür olarak kabul edilirler.
CERRAHİ TEDAVİ :
Konservatif önlemlerle tedavi başarılı olmamışsa lateral internal sfinkterotomi yapılır.